Kế toán quản trị

Mô tả công việc

  • Tham gia quá trình hoạch định ngân sách cho ngành hàng phụ trách.
  • Phối hợp với các phòng ban để kiểm soát ngân sách.
  • Phân tích dữ liệu ngành hàng.
  • Cung cấp báo cáo quản trị đầy đủ kịp thời.
  • Phân tích quy trình kinh doanh và phát triển kiểm soát tiết kiệm chi phí.
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán…
  • Có kinh nghiệp từ 5 năm trở lên, trong đó có 3 năm ở vị trí tương đương.
  • Sử dụng thành thạo phần mềm ERP, MS office (Excel, Power BI).
  • Có khả năng phân tích, báo cáo dữ liệu tài chính doanh nghiệp.

NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN