Kế toán Quản trị

Mô tả công việc

  • Tham gia quá trình hoạch định ngân sách cho ngành hàng phụ trách
  • Phối hợp với các phòng ban để kiểm soát ngân sách
  • Phân tích dữ liệu ngàng hàng
  • Cung cấp báo cáo quản trị đầy đủ kịp thời
  • Phân tích quy trình kinh doanh và phát triển kiểm soát tiết kiệm chi phí
  • Công việc chi tiết sẽ trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp đại học trở lên
  • Có kinh nghiệp từ 5 năm trở lên, trong đó có 3 năm ở vị trí tương đương
  • Sử dụng thành thạo phần mềm ERP
  • Có khả năng phân tích, báo cáo dữ liệu tài chính doanh nghiệp

NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN