Kỹ sư Kinh doanh Thang máy

Mô tả công việc

 • Kinh doanh sản phẩm trong ngành Điều khiển Thang máy.
 • Duy trì và phát triển doanh số khách hàng cũ trong khu vực được giao.
 • Mở mới khách hàng trong khu vực được giao.
 • Tìm kiếm và khai thác thông tin khách hàng mới.
 • Triển khai thực hiện các chỉ tiêu doanh số bán hàng.
 • Tư vấn các yêu cầu của khách hàng, hỗ trợ và xử lý các khiếu nại của khách hàng về thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm…
 • Thực hiện các kế hoạch, chiến lược bán hàng ở địa bàn được giao phó.
 • Thực hiện báo cáo các công việc định kỳ với quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
 • Không yêu cầu có kinh nghiệm về kinh doanh sẽ được đào tạo.
 • Có hiểu biết cơ bản về thang máy nói chung và hệ thống điều khiển thang máy nói riêng.
 • Có khả năng giao tiếp, tạo mối quan hệ tốt.
 • Có khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt.

NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN