Product Marketing Specialist

Mô tả công việc

 • Hỗ trợ Product Marketing Manager thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm.
 • Xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp với bộ phận liên quan để triển khai các chương trình Marketing: Launching sản phẩm mới, đào tạo sản phẩm, xây dựng tài liệu giới thiệu sản phẩm.
 • Phân tích sản phẩm đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường.
 • Báo cáo kết quả các hoạt động marketing.
 • Hỗ trợ công việc khác do quản lý trực tiếp, BGĐ yêu cầu.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học, Chuyên ngành: Marketing, Báo chí truyền thông, QTKD, Thương mại…
 • Tiếng Anh: đọc/dịch tài liệu kỹ thuật tốt.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm về Marketing sản phẩm.
 • Chủ động nắm bắt những xu hướng marketing mới nhất và biết cách áp dụng
 • Kĩ năng giao tiếp và teamwork tốt
 • Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tốt
 • Tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Tự tin trong suy nghĩ & thực hiện ý tưởng

NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN