Trưởng bộ phận C&B

Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm quản lý hiệu quả BP. C&B, bao gồm:

Công tác Lương thưởng, Đãi ngộ và phúc lợi:

– Thiết kế, thực hiện và quản lý các chính sách/ chương trình liên quan đến lương và thưởng, đãi ngộ, phúc lợi, đảm bảo sự cạnh tranh trên thị trường lao động cũng như đảm bảo mức lương thưởng phù hợp trên tất cả các phòng ban.
– Quản lý công việc C&B hàng ngày (lương, thưởng, bảo hiểm, thuế, chế độ,…)
– Đề xuất và quản lý các chính sách và quy trình C&B trong công ty, đảm bảo các hoạt động chi trả tuân thủ pháp luật hiện hành và tạo động lực
– Hỗ trợ dự thảo ngân sách hàng năm và đối chiếu (hàng tháng/ hàng quý/ năm).
– Tham gia đánh giá vị trí, xây dựng cơ cấu lương và khảo sát mức lương.
– Hỗ trợ trong việc xem xét lương hàng năm, đánh giá hiệu quả công việc, các chương trình thăng tiến, v.v.
– Báo cáo hàng tháng và hàng năm của C&B (nội bộ và bên ngoài)

Công tác Quan hệ lao động:

– Tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người lao động về các chính sách liên quan đến Nhân sự, lương thưởng, đãi ngộ và phúc lợi của công ty.
– Quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu nhân viên, thống kê thông tin, đảm bảo dữ liệu liên tục được cập nhật, bao gồm cả Sơ đồ tổ chức.
– Quản lý khiếu nại của nhân viên.
– Tổng kết và phân tích về sự hài lòng của nhân viên để có các đề xuất thích hợp (khảo sát và thu thập, phân tích dữ liệu).
– Tư vấn và thực hiện quy trình xử lý kỷ luật lao động khi cần thiết.
– Sắp xếp khám sức khỏe cho nhân viên.
– Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Nhân sự.

Hệ thống hóa quy trình:

– Tham mưu cho Giám đốc Nhân sự trong việc xây dựng hệ thống tài liệu nội bộ: chính sách, quy trình, quy định, SĐTC, mô tả công vệc các vị trí theo SĐTC đảm bảo phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty.
– Tổng hợp, hiệu chỉnh các chính sách, quy trình, quy định,… cho hoạt động vận hành của Công ty hướng đến thực hiện ISO trong doanh nghiệp.

Yêu cầu công việc

– Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Luật, QTKD…
– Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp liên quan đến công việc (Toeic 450).

Các kỹ năng & kiến thức khác:

– Trên 3 năm làm việc ở vị trí tương đương tại các Công ty thương mại; ưu tiên có thế mạnh về công tác xây dựng hệ thống quy trình, quy định…
– Kiến thức vững về Total rewards, Chính sách, Phương pháp luận Mercer, Hoạt động C&B (Bảng lương, Thuế TNCN, Bảo hiểm …).
– Kiến thức chuyên sâu về Luật lao động và các quy định.
– Kỹ năng đọc và phân tích dữ liệu tốt, xuất sắc Excel.
– Kỹ năng quản lý thời gian, chịu được áp lực công việc.
– KN giao tiếp và thuyết phục tốt.
– Trung thực, nhạy bén với số liệu, tư duy logic.
– Uy tín, cẩn thận, báo cáo chính xác, bảo mật cao.
– Cam kết, Chia sẻ, Tận tâm, Sáng tạo.

NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN