Canadian Solar (https://www.canadiansolar.com/) tồn tại để mang đến sự khác biệt cho tất cả những ai chúng tôi gặp gỡ. Chúng tôi được sinh ra để tạo nên những ảnh hưởng tích cực đối với môi trường và xã hội bằng việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ về năng lượng mặt trời để thỏa mãn nhu cầu cầu đặc biệt của từng khách hàng, đồng nghiệp, đối tác và nhà đầu tư.

Thành lập năm 2001 tại Canada, Canadian Solar là nhà cung cấp các sản phẩm về năng lượng mặt trời với sự phát triển lớn mạnh của 24 chi nhánh trên toàn cầu. Bên cạnh là nhà sản xuất hàng đầu các tấm pin và giải pháp về năng lượng mặt trời, Canadian Solar còn thực hiện nhiều dự án quy mô lớn với công suất lên đến 38 GW ở khắp nơi trên thế giới.

Xem sản phẩm

Tạo nên sự khác biệt cho khách hàng

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để giúp khách hàng có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tạo nên sự khác biệt cho những dự án NLMT

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để giúp khách hàng có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tạo nên sự khác biệt cho tương lai

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để giúp khách hàng có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Canadian Solar – Cải tiến công nghệ
để tạo nên khác biệt