Cơ hội nghề nghiệp

DAT là nơi để nhân viên khám phá giới hạn và bứt phá bản thân. Công ty tìm kiếm những nhân tài có tầm nhìn, biết hoạch định mục tiêu, làm việc đam mê và tạo ra sự khác biệt.

STT Vị trí SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
01 Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ 1 Cần Thơ 31.03.2023
02 Kế toán Quản trị 1 TP. Hồ Chí Minh 31.03.2023
03 Chuyên viên Kinh doanh dự án - Điện mặt trời 1 TP. Hồ Chí Minh 31.03.2023
04 Kỹ sư thiết kế Tự động hóa 1 TP. Hồ Chí Minh 31.03.2023
05 Kỹ sư Thang máy 1 TP. Hồ Chí Minh 31.03.2023
06 Kỹ sư quản lý dự án 1 Hà Nội 31.03.2023
07 Đại diện kinh doanh Điện mặt trời 1 Hà Nội 31.03.2023