Cơ hội nghề nghiệp

DAT là nơi để nhân viên khám phá giới hạn và bứt phá bản thân. Công ty tìm kiếm những nhân tài có tầm nhìn, biết hoạch định mục tiêu, làm việc đam mê và tạo ra sự khác biệt.

STT Vị trí SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
01 Trưởng bộ phận Hành chính 1 TP. Hồ Chí Minh, 31.05.2021
02 Trưởng bộ phận C&B 1 TP. Hồ Chí Minh, 31.05.2021
03 Trưởng bộ phận Đào tạo 1 TP. Hồ Chí Minh, 31.05.2021
04 Nhân viên chăm sóc khách hàng 1 TP. Hồ Chí Minh, 31.05.2021
05 Kế toán Quản trị 1 TP. Hồ Chí Minh, 31.05.2021
06 Trade Marketing Specialist 1 TP. Hồ Chí Minh, 31.05.2021
07 Kỹ sư UPS 1 Hà Nội, 31.05.2021
08 Đại diện kinh doanh UPS 1 Hà Nội, 31.05.2021
09 Quản lý Kinh doanh Tự động hóa 1 TP. Hồ Chí Minh, 31.05.2021
10 Kỹ sư Kinh doanh Thang máy 2 Hà Nội, 31.05.2021
11 Kỹ sư Kinh doanh Tự động hóa 2 Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 31.05.2021