Cơ hội nghề nghiệp

DAT là nơi để nhân viên khám phá giới hạn và bứt phá bản thân. Công ty tìm kiếm những nhân tài có tầm nhìn, biết hoạch định mục tiêu, làm việc đam mê và tạo ra sự khác biệt.

STT Vị trí SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
01 Kế toán quản trị 1 TP. Hồ Chí Minh 31.05.2022
02 Product Marketing Specialist 1 TP. Hồ Chí Minh 31.05.2022
03 Đại diện kinh doanh Điện mặt trời - Bến Tre 1 TP. Hồ Chí Minh 31.05.2022
04 Kỹ sư kinh doanh dự án - Điện mặt trời 2 TP. Hồ Chí Minh 31.05.2022
05 Kỹ sư thiết kế Tự động hóa 1 TP. Hồ Chí Minh 31.05.2022
06 Nhân viên Telesales 1 TP. Hồ Chí Minh 31.05.2022
07 Kỹ Sư Kinh Doanh Biến Tần Trung Thế (MV) 2 Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh 31.05.2022
08 Kỹ sư ứng dụng Tự động hóa 2 Hà Nội 31.05.2022
09 Kỹ sư Kinh doanh Tự động hóa 1 Hà Nội 31.05.2022