Cơ hội nghề nghiệp

DAT là nơi để nhân viên khám phá giới hạn và bứt phá bản thân. Công ty tìm kiếm những nhân tài có tầm nhìn, biết hoạch định mục tiêu, làm việc đam mê và tạo ra sự khác biệt.

STT Vị trí SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
01 Automation Product Manager 1 TP. Hồ Chí Minh 31.01.2022
02 Product Marketing Specialist 1 TP. Hồ Chí Minh 31.01.2022
03 Kỹ sư Kinh doanh Tự động hóa 5 TP. Hồ Chí Minh 31.01.2022
04 Đại diện kinh doanh UPS 1 Hà Nội 31.01.2022