Cơ hội nghề nghiệp

DAT là nơi để nhân viên khám phá giới hạn và bứt phá bản thân. Công ty tìm kiếm những nhân tài có tầm nhìn, biết hoạch định mục tiêu, làm việc đam mê và tạo ra sự khác biệt.

STT Vị trí SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
01 Trưởng bộ phận Đào tạo 1 TP. Hồ Chí Minh, 28.02.2021
02 Trưởng bộ phận C&B 1 TP. Hồ Chí Minh, 28.02.2021
03 Kỹ sư Thiết kế Tự động hóa 2 TP. Hồ Chí Minh, 28.02.2021
04 Kỹ sư R&D Tự động hóa 2 TP. Hồ Chí Minh, 28.02.2021
05 Kỹ sư Kinh doanh Tự động hóa 2 Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 28.02.2021
06 Kỹ sư Kinh doanh Thang máy 2 Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 28.02.2021