Cơ hội nghề nghiệp

DAT là nơi để nhân viên khám phá giới hạn và bứt phá bản thân. Công ty tìm kiếm những nhân tài có tầm nhìn, biết hoạch định mục tiêu, làm việc đam mê và tạo ra sự khác biệt.

STT Vị trí SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
01 Kỹ sư Kinh doanh dự án - Tự động hóa 1 Hà Nội 30.09.2023
02 Chuyên viên Kinh doanh dự án - Điện mặt trời 2 Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh 30.09.2023
03 Đại diện kinh doanh Điện mặt trời 2 Hà Nội 30.09.2023