Cơ hội nghề nghiệp

DAT là nơi để nhân viên khám phá giới hạn và bứt phá bản thân. Công ty tìm kiếm những nhân tài có tầm nhìn, biết hoạch định mục tiêu, làm việc đam mê và tạo ra sự khác biệt.

STT Vị trí SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
01 Đại diện kinh doanh Điện mặt trời 2 TP. Hồ Chí Minh 30.06.2024
02 Kỹ sư kinh doanh - Tự động hóa 2 Hà Nội 30.06.2024
03 Kỹ sư thiết kế Tự động hóa 1 TP. Hồ Chí Minh 30.06.2024
04 Đại diện kinh doanh Thang máy 1 Hà Nội 30.06.2024