Cơ hội nghề nghiệp

DAT là nơi để nhân viên khám phá giới hạn và bứt phá bản thân. Công ty tìm kiếm những nhân tài có tầm nhìn, biết hoạch định mục tiêu, làm việc đam mê và tạo ra sự khác biệt.

STT Vị trí SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
01 Nhân viên phát triển phần mềm (Web dev.) 1 TP. Hồ Chí Minh 30.06.2023
02 Đại diện kinh doanh UPS 1 TP. Hồ Chí Minh 30.06.2023
03 Đại diện kinh doanh Tự động hóa 1 Hà Nội 30.06.2023
04 Chuyên viên Kinh doanh dự án - Tự động hóa 2 Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh 30.06.2023
05 Đại diện kinh doanh Điện mặt trời 3 Cần Thơ, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh 30.06.2023