Cơ hội nghề nghiệp

DAT là nơi để nhân viên khám phá giới hạn và bứt phá bản thân. Công ty tìm kiếm những nhân tài có tầm nhìn, biết hoạch định mục tiêu, làm việc đam mê và tạo ra sự khác biệt.

STT Vị trí SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
01 Kỹ sư Thang máy 2 Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh 31.07.2021
02 Kỹ sư UPS 1 Hà Nội 31.07.2021
03 Đại diện kinh doanh UPS 1 Hà Nội 31.07.2021
04 Quản lý Kinh doanh Tự động hóa 1 TP. Hồ Chí Minh 31.07.2021
05 Kỹ sư Kinh doanh Tự động hóa 2 Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh 31.07.2021