VÌ SAO CHỌN DAT?

Nhân viên phát triển tạo nên một công ty phát triển. Và trong thế giới công nghệ không ngừng chuyển động hôm nay, con người chính là sức mạnh vĩ đại nhất của một công ty.

Tại DAT, nhân viên được mở ra vô số cơ hội để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, khám phá tiềm năng bản thân cho sự phát triển từng ngày. Không có sự phân biệt về vị trí hoặc vai trò, tất cả nhân viên DATers đều chung định hướng, chia sẻ cùng một nhiệm vụ: Thỏa mãn vượt mong đợi của khách hàng.

Xem thêm
Tinh thần cam kết
DAT cam kết đảm bảo công bằng cao nhất cho tất cả thành viên.
Sống chia sẻ
Chúng tôi chia sẻ và cho đi những giá trị hữu ích.
Làm việc tận tâm
Làm việc với DAT đồng nghĩa là bạn đang làm việc bằng cả trái tim, niềm đam mê và sự nhiệt huyết.
Đam mê sáng tạo
Chúng tôi tạo cơ hội để nhân viên thỏa sức sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân.

CẢM NHẬN CỦA
DATERS

Nhân viên phát triển tạo nên một công ty phát triển. Và trong thế giới công nghệ không ngừng chuyển động hôm nay, con người chính là sức mạnh vĩ đại nhất của một công ty. Nhân viên cũng chính là khách hàng của chúng tôi, là tâm điểm của mọi hoạt động chúng tôi sản xuất và phục vụ.

DAT mở ra vô số cơ hội cho nhân viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, khám phá tiềm năng bản thân cho sự phát triển từng ngày. Tại DAT không có sự phân biệt vị trí hoặc vai trò, tất cả nhận viên đều chung định hướng, chia sẻ cùng một nhiệm vụ: Thỏa mãn vượt mong đợi của khách hàng.

THỰC TẬP TẠI DAT

Hãy cùng DAT bắt đầu một hành trình mới suy nghĩ, dẫn dắt, thực hiện.

Chúng tôi truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh học hỏi và phát triển. Chúng tôi không ngừng đổi mới và khuyến khích các thành viên tự thúc đẩy bản thân. Hãy tự đưa ra các ý tưởng, cam kết và thực hiện bằng sự tận tâm – những điều tuyệt vời sẽ đến.

Cơ hội thực tập

TUYỂN DỤNG

Hãy cùng DAT bắt đầu một hành trình mới suy nghĩ, dẫn dắt, thực hiện.

Chúng tôi truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh học hỏi và phát triển. Chúng tôi không ngừng đổi mới và khuyến khích các thành viên tự thúc đẩy bản thân. Hãy tự đưa ra các ý tưởng, cam kết và thực hiện bằng sự tận tâm – những điều tuyệt vời sẽ đến.

Cơ hội nghề nghiệp