Điều Khoản Sử Dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web https://datgroup.com.vn/ (dưới đây gọi là “Trang web”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng Trang web.

 1. Sử Dụng Trang Web

  a. Bạn được phép sử dụng Trang web cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sử dụng Trang web cho mục đích bất hợp pháp hoặc cấm.

  b. Bạn không được sao chép, phân phối, truyền tải, hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

 2. Nội Dung

  a. Chúng tôi cung cấp các thông tin, dữ liệu, hình ảnh, và tài liệu khác trên Trang web nhưng không đảm bảo tính chính xác, hoàn thiện hoặc cập nhật của chúng.

  b. Bạn chịu toàn bộ rủi ro từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào trên Trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó.

 3. Bản Quyền

  a. Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền và các quyền khác về nội dung trên Trang web thuộc về chúng tôi hoặc các bên sở hữu bản quyền tương ứng.

  b. Bạn không được sử dụng, sao chép, phân phối hoặc tái sản xuất bất kỳ nội dung nào trên Trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc bên sở hữu bản quyền.

 4. Liên Kết

  Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này.

 5. Chấm Dứt Truy Cập

  Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Trang web mà không cần thông báo trước nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này.

 6. Thay Đổi Điều Khoản

  Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các thay đổi này có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

 7. Liên Hệ

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về Điều Khoản Sử Dụng này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]

Xin cảm ơn bạn đã sử dụng Trang web của chúng tôi.