Chính Sách Bảo Mật

Xin vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này trước khi sử dụng trang web https://datgroup.com.vn/ (dưới đây gọi là “Trang web”). Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo Chính sách Bảo mật này.

1. Thông Tin Thu Thập

  1. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký nhận bản tin, hoặc điền vào các biểu mẫu khác trên Trang web.
  2. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và một số thông tin khác.

2. Sử Dụng Thông Tin

  1. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu, gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, và tương tác với bạn qua email hoặc điện thoại.
  2. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bạn yêu cầu.

3. Bảo Mật Thông Tin

  1. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo tính bảo mật của thông tin đó.
  2. Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi và người dùng khác.

4. Quyền Lựa Chọn và Cập Nhật Thông Tin

Bạn có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Nếu bạn đã cung cấp thông tin và muốn cập nhật hoặc xóa thông tin đó, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin ở mục 6 dưới đây.

5. Liên Kết Đến Trang Web Bên Thứ Ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này.

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về Chính sách Bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]

Xin cảm ơn bạn đã đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi.